Bc. Eliška Olšáková

Bakalářská práce

Mediální obraz Vladimíra Putina v době zimní olympiády v Soči v MFD

A Media image of Vladimir Putin during the Sochi 2014 Winter Olympics in MFD
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je mediální obraz ruského prezidenta Vladimira Putina v období sočských olympijských her. Soubor zkoumaných textů vychází z článků publikovaných v českém nejčtenějším seriózním deníku Mladá fronta DNES od 6. do 24. února 2014. Výzkum využívá metodu kritické diskurzivní analýzy podle modelu Normana Fairclougha. Zaměřuje se proto také na konstrukci reprezentací, identit …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore a media image of the Russian president Vladimir Putin during the period of Sochi 2014 Winter Olympics. A corpus of researched texts is composed of articles published in the Czech most read newspaper Mladá fronta DNES. The period was set from 6th to 24th of February 2014. The research is based on the critical discourse analysis according to Norman Fairclough …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Johana Kotišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií