Vojtěch Pluháček

Bachelor's thesis

Vliv čistíren odpadních vod na kvalitu rybářsky obhospodařovaných vod.

Influence of sewage treatment plant on quality of fishery managed water
Anotácia:
PLUHÁČEK, Vojtěch. Vliv čistíren odpadních vod na kvalitu rybářsky obhospodařovaných vod. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně.V této práci je sledován vliv ČOV recyklující odpadní vody aglomerace s přibližně 15 000 stálými obyvateli na malý vodní tok s průtokem přibližně 0,3 m3.s-1. Nejprve je stanovena metodika, podle které je vyhodnocován vliv, poté je tento vliv vyhodnocen. V diskuzi je …viac
Abstract:
PLUHÁČEK, Vojtěch. Influence of sewage treatment plant on quality of fishery managed water. Bachelor. Mendel University in Brno.This work deals with influence of sewage treatment plant recycling sewage pro-duced by agglomeration of about 15k resident population on small steam with flow about 0,3 m3.s-1. At first the methodology for the evaluation is set, then influence is evaluated. In the discussion …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta