Vojtěch Pluháček

Bachelor's thesis

Vliv čistíren odpadních vod na kvalitu rybářsky obhospodařovaných vod.

Influence of sewage treatment plant on quality of fishery managed water
Abstract:
PLUHÁČEK, Vojtěch. Vliv čistíren odpadních vod na kvalitu rybářsky obhospodařovaných vod. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně.V této práci je sledován vliv ČOV recyklující odpadní vody aglomerace s přibližně 15 000 stálými obyvateli na malý vodní tok s průtokem přibližně 0,3 m3.s-1. Nejprve je stanovena metodika, podle které je vyhodnocován vliv, poté je tento vliv vyhodnocen. V diskuzi je …more
Abstract:
PLUHÁČEK, Vojtěch. Influence of sewage treatment plant on quality of fishery managed water. Bachelor. Mendel University in Brno.This work deals with influence of sewage treatment plant recycling sewage pro-duced by agglomeration of about 15k resident population on small steam with flow about 0,3 m3.s-1. At first the methodology for the evaluation is set, then influence is evaluated. In the discussion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta