Ing. Václav Želina

Bakalářská práce

Řízení jakosti v oblasti plánování zfrojů na letišti Praha Ruzyně

Quality Management of Resource planning at the Prague airport Ruzyně
Anotace:
Abstrakt Má bakalářská práce se zabývá řízením kvality zdrojů při plánování provozu na letišti. Primárně je práce zaměřena na odbavovací přepážky na letišti Praha Ruzyně a dále pak také na ostatní zdroje, kterými je zajišťován komplexní chod letiště. Cílem práce je ověřit, zda je plánování přepážek optimálně nastaveno, anebo v opačném případě najít způsob ke zvýšení kvality odbavení a zároveň snížit …více
Abstract:
Abstract / Abstrakt My thesis deals with the quality management of resources in planning operations at the airport. Primarily the work is focused on check-in counters at Ruzyne airport, Prague and then also the other sources in making a complex operation of the airport. The goal is to ascertain the optimal set of planning counter or otherwise find a way to improve quality while reducing the clearance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Kubín
  • Oponent: Ing. Milan Pospíchal, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance