Lívia Kovács

Bachelor's thesis

Vplyv značky na vnímanie kvality a chovanie spotrbiteľov

The Influence of the Brand on the Perception of Quality and Consumers' Behaviour
Anotácia:
Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom značky na vnímanie a chovanie spotrebiteľov na trhu sýtených nealkoholických nápojov, v rámci segmentu rýchloobrátkových produktov na slovenskom trhu. Predstavuje teoretické východiská pre pochopenie problematiky značky a spotrebiteľského správania. Práca následne predstavuje súčasnú situáciu na slovenskom trhu sýtených nealkoholických nápojov. Súčasťou práce je …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the brand on consumers' perception and behavior, with a specific focus on the Slovak market of carbonated soft drinks, which are a part of the FMCG segment. The theoretical basis is represented for understanding the issues of branding and consumer behavior. Also the present situation on the Slovak market of carbonated soft drinks is introduced. As a part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zverejniť od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zuzana Kupková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovács, Lívia. Vplyv značky na vnímanie kvality a chovanie spotrbiteľov. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications