Bc. Martina Žourková

Diplomová práce

Srovnání hodnot antioxidační kapacity v netradičních druzích ovoce.

Comparison of Total Antioxidant Capacity in Non-Traditional Fruits.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním hodnot antioxidační kapacity v netradičních druzích ovoce. Teoretická část popisuje v první kapitole obecnou charakteristiku ovoce a jeho chemické složení. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány jednotlivé druhy netradičního ovoce, mezi které patří aronie, dřín, kalina, kdoulovec, mišpule, moruše, muchovník, rakytník a zimolez. Třetí kapitola je zaměřena na …více
Abstract:
This thesis deals with a comparison of values of antioxidant capacity in non-traditional fruits. The theoretical part describes in the first chapter the general characteristics of the fruit and its chemical composition. The second charter describes characteristic of different types of non-traditional fruits such as black chokeberry, cornelian cherry, european cran-berrybush fruit, quince, mespilus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Rop, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žourková, Martina. Srovnání hodnot antioxidační kapacity v netradičních druzích ovoce.. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin