Dominik Peša

Bachelor's thesis

Porovnání rychlosti bezpečnostního odbavení cestujících v letecké dopravě při použití nových technologií

Comparing of speed during security check-in of air passengers and using new technologies
Abstract:
Práce se zabývá vysoce aktuálním tématem modernizace bezpečnostního odbavení cestujících a jejich příručních zavazadel. První kapitola je zaměřena na statistiky počtu přepravených cestujících, výskytu protiprávních činů ve světě, shrnuje legislativní opatření problematiky ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Další kapitoly popisují principy bezpečnostní kontroly a systémy předběžného …more
Abstract:
The work deals with a highly topical issue of modernization of the security check-in of passengers and their hand baggage. The first chapter focuses on the statistics of the number of transported passengers, the occurrence of illegal acts in the world, sums up the issue of legislative measures on civil aviation security. Other chapters describe the principles of security control and passenger prescreening …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. David Šourek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Peša, Dominik. Porovnání rychlosti bezpečnostního odbavení cestujících v letecké dopravě při použití nových technologií. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems