Dominik Peša

Bachelor's thesis

Porovnání rychlosti bezpečnostního odbavení cestujících v letecké dopravě při použití nových technologií

Comparing of speed during security check-in of air passengers and using new technologies
Anotácia:
Práce se zabývá vysoce aktuálním tématem modernizace bezpečnostního odbavení cestujících a jejich příručních zavazadel. První kapitola je zaměřena na statistiky počtu přepravených cestujících, výskytu protiprávních činů ve světě, shrnuje legislativní opatření problematiky ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Další kapitoly popisují principy bezpečnostní kontroly a systémy předběžného …viac
Abstract:
The work deals with a highly topical issue of modernization of the security check-in of passengers and their hand baggage. The first chapter focuses on the statistics of the number of transported passengers, the occurrence of illegal acts in the world, sums up the issue of legislative measures on civil aviation security. Other chapters describe the principles of security control and passenger prescreening …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. David Šourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Peša, Dominik. Porovnání rychlosti bezpečnostního odbavení cestujících v letecké dopravě při použití nových technologií. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems