Simona Fujdlová

Master's thesis

Rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy ve Španělsku

Development of high-speed rail transport in Spain
Abstract:
Práce popisuje postavení železniční dopravy ve Španělsku a zaměřuje se zejména na současný rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy. Pozornost je věnována vlakům AVE, které jsou provozovány na nově vybudované infrastruktuře, ale také dalším vysokorychlostním vlakům, které využívají konvenční tratě s iberským rozchodem. Cílem je poukázat na pokrok, kterého bylo dosaženo v této oblasti, zachytit síť …more
Abstract:
This thesis describes the position of rail transport in Spain and focuses mainly on the current development of high-speed rail transport. Attention is paid to the AVE system, which is operated by the newly built infrastructure, but also to the other high-speed trains to run on conventional lines with Iberian gauge. The aim is to highlight the progress achieved in this area, capture a network built …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Lubomír Zelený
  • Reader: Adam Hrabaň

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32032