Bc. Katarína Forgáčová

Bakalářská práce

Manažérske funkcie a ich aplikácia pre krízové riadenie

Managerial functions and their application for crisis management
Abstract:
The thesis is to introduce management functions and specific applications to determine the status of crisis management and employees look at this type of management. The work consists of four chapters. The first chapter is defining theoretical concept of management, the company crisis and its management as well as the process of strategic management. It also concludes theoretical view of work of manager …více
Abstract:
Cieľom práce je uviesť manažérske funkcie a zistiť na konkrétnych aplikáciách stav krízového riadenia a pohľad zamestnancov na takýto typ riadenia. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole je teoreticky vymedzený pojem manažment, kríza v podnikoch a jej riadenie a tiež proces strategického riadenia podniku. Obsahuje aj teoretický pohľad na prácu manažéra a krízový manažment. Tretia kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management