Mgr. Marek Havrila, Ph.D.

Doctoral thesis

Struktura a dynamika RNA

Structure and Dynamics of RNA
Anotácia:
Tato disertační práce se zabývá studiem vztahů mezi sekvencí, strukturou a funkcí několika RNA motivů pomocí výpočetních metod. Funkce molekul RNA je často podmíněna přesně definovanou třírozměrnou strukturou, jejíž vznik je předurčen specifickou sekvencí. Hlavním nástrojem výzkumu jsou molekulově-dynamické simulace, které umožňují sledovat vývoj studovaného systému v čase. Ty jsou ve většině projektů …viac
Abstract:
This PhD thesis is focused on the study of RNA sequence to structure relations by computational approaches. The function of RNA molecules often depends on a precisely shaped three-dimensional structure that is determined by a specific sequence. Molecular- dynamics simulations, which enables investigation of the time development of studied system, are utilized as the main instrument of this research …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2016
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Ing. Filip Lankaš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta