Ing. Jindřiška KLEČKOVÁ

Diplomová práce

INTERREG III.A Česká republika - Slovenská republika

INTERREG III.A Czech republic and Slovakia
Anotace:
Přeshraniční spolupráce v regionálním rozvoji je velmi důležitá pro Evropskou unii. Právě v pohraničí se uplatňuje integrace jako mimořádně důležitý prvek socioekonomického pro-storového systému. Na {\clqq}společný růst`` hraničních regionů je nezbytné nahlížet jako na pokračující proces, který je spojen s představou přeshraniční integrace. Z okrajové polohy nadnárodní úrovni {\clqq}stoupají`` příhraniční …více
Abstract:
Cross{--}border cooperation in regional development is very important for European union. In border regions, integration is as an extremely important element of socio-economic spa-ce system. ``The joint growth{\crqq} of border regions needs to be viewed as a continuous process connected with the idea of cross-border integration. The gradual disappearance of inner EU borders determines principal changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8880

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEČKOVÁ, Jindřiška. INTERREG III.A Česká republika - Slovenská republika. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.