Mgr. Bc. Lucie Čtveráčková

Bakalářská práce

Bioinformatické studium glykosyltransferas z patogenu Mycobacterium tuberculosis

Bioinformatical studies of glycosytransferases from Mycobacterium tuberculosis
Anotace:
Struktura proteinu Rv3782 byla predikována programy, které k modelování používají strukturní homologii, Phyre a SWISS-MODEL. Program Phyre pro svůj nejpravděpodobnější model jako matrici vybral B řetězec proteinu pravděpodobné glykosyltranferasy z Bacteroides fragilis BF2801 (PDB ID 3BCV). Program SWISS-MODEL vytvořil model podle řetězce A proteinu polypeptid-α-N-acetylgalaktosaminyltransferasy T2 …více
Abstract:
A structure of the protein Rv3782 was predicted by programes, which use a structural homology to make models, Phyre and SWISS-MODEL. The program Phyre chose for its most likely model the chain B of a the protein putative glycosyltranferase from Bacteroides fragilis (PDB ID 3BCV) as a template. The program SWISS-MODEL made its model by using the chain A from the protein polypeptid-α-N-acetyl galactosaminyltransferase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Houser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta