Bc. Miroslav Boháč

Diplomová práce

Uplatnitelnost absolventů oboru Marketingová komunikace na trhu práce

The Employability of Marceting Communications graduates in the labor market
Anotace:
Cílem diplomové práce je představit trh práce společně s pojmem absolvent a představením jeho pozice na trhu práce. Následně byla představena Vysoká škola finanční a správní. Teoretická část popisuje obecně trh práce a podrobněji se věnuje situaci absolventů Ústeckého kraje na trhu práce. V praktické části bylo plánováno empirické šetření absolventů VŠFS, nicméně bylo změněno na porovnání pracovních …více
Abstract:
The aim of the thesis is to introduce the labor market together with the concept of graduate and to introduce his position on the labor market. Subsequently, the University of Finance and Administration was introduced. The theoretical part describes the labor market in general and deals with the situation of graduates of the Ústí Region in the labor market in more detail. In the practical part, an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní