Theses 

Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků – Bc. Aneta Samková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby

Bc. Aneta Samková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

Burnout syndrome among teachers

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. První část diplomové práce obsahuje poznatky získané studiem odborné literatury, související s pojmem syndromu vyhoření, s jeho vznikem, příčinami, fázemi, prevencí a léčbou. V této části je rovněž obsažen výčet rozdílů mezi syndromem vyhoření a jinými negativními psychickými stavy. Druhá část diplomové práce je zaměřena na samotný výzkum výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. Výzkumné šetření probíhala na 8 středních školách v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Cílem této diplomové práce je seskupení informací týkajících se syndromu vyhoření do jednoho celku a vytvořit tak, celiství obraz problematiky syndromu vyhoření pro zájemce o dané téma.

Abstract: This diploma thesis is concerned with issues of burnout syndrome in pedagogical workers. It is divided into two parts.The first part of the diploma thesis contains pieces of knowledge gained by the studying of specialized literature relating to the term of burnout syndrome, its origin, causes, phases, prevention and therapy.In this part there is also included the enumeration of differences between burnout syndrome and other negative psychological states. The second part of diploma thesis is focused on itself research of the occurrence of burnout syndrome in pedagogical workers. Research inquiries were taking place at eight secondary schools in the Highlands Region and in the South Moravian Region.The target of this diploma thesis is gathering pieces of information relating to burnout syndrome into one whole and create the view of burnout issues for the ones interested in such topic.

Klíčová slova: Syndrom vyhoření, příčiny syndromu vyhoření, stres, fáze syndromu vyhoření, prevence, léčba, pedagogický pracovník, pedagogická profese

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. Bc. Lucie Viková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz