Ing. Lucie Rousková

Bakalářská práce

The Scottish Vote for Independence

The Scottish Vote for Independence
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá skotským referendem o nezávistlosti, které se konalo 18. září 2014. Referendum umožnilo Skotsku se rozhodnout, zda chce vystoupit ze Spojeného Království a stát se samostatným státem. Obyvatelé Skotska měli možnost odevzdat svůj hlas zodpovězením otázky: mělo by se Skotsko stát samostatným státem? Bakalářská práce se zabývá analýzou politické kampaně předcházející referendu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Scottish vote for independence, which took place 18th September 2014. The referendum enabled Scotland to decide whether to step out of the United Kingdom to form a republic. The people of Scotland had the opportunity to cast their vote answering the question: Should Scotland be an independent country? The bachelor thesis carries out an analysis of the campaign preceding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta