Theses 

Integrovaná tematická výuka - využití modelu v 1. ročníku základní školy – Mgr. Nikol Říhová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Nikol Říhová

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka - využití modelu v 1. ročníku základní školy

Application of the Integrated thematic teaching: The model for the 1st grade of primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá možností využití modelu integrované tematické výuky v I. ročníku základní školy. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání a problematikou didaktického zpracování učiva podle modelu ITV. Praktická část je sestavena z jednotlivých nezávislých jednodenních modulů využívajících principy integrované tematické výuky na vybraných tématech učiva I. ročníku. Součástí každého modulu je příprava, průběh realizace a reflexe realizované výuky, přičemž integrující téma vychází z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a vhodným způsobem propojuje další vzdělávací předměty. Výstupem diplomové práce vyhodnocení použitelnosti modelu integrované tematické výuky v I. ročníku ZŠ.

Abstract: The thesis is focused on the possibilities of Integrated Thematic Instruction (ITI): The model used in the 1st grade of elementary schools. The theoretical part defines the basic concepts, summarises the existing solutions and findings, and discusses the issues of didactic processing of the school curriculum according to the ITI model. The practical part consists of individual independent one-day modules utilising the principles of Integrated Thematic Instruction on the selected themes of the first-grade curriculum. Every model includes preparation, development, implementation and reflection of the teaching, while its integrating theme is based on the subjects of Man and his World educational area and appropriately connects further educational subjects. The outcome of this thesis evaluate the applicability of the model of integrated thematic instruction in the first grade of primary school.

Klíčová slova: Integrovaná tematická výuka (ITV), výuka I. ročníku ZŠ, mezipředmětové vztahy, Integrated Thematic Instruction (ITI), teaching at the 1st grade of elementary schools, science education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: Mgr. Tereza Češková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:45, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz