Marek Compľák

Bakalářská práce

Elektronické bankovníctvo v podmienkach SR

Electronic banking in SR
Abstract:
The beachelor work is devoted to the issue of electronic banking in terms of Slovak Republic. The object of work is to carry out a comparative analysis of selected forms of electronic banking on the theoretical background in Slovakia. The work is divided into three chapters. The first chapter studies the theoretical basis of electronic banking focusing on the characteristic of payment system, forms …více
Abstract:
Bakalárska práca je venovaná problematike elektronického bankovníctva v podmienkach SR. Cieľom práce je na základe teoretických východísk uskutočniť komparatívnu analýzu vybraných foriem elektronického bankovníctva v podmienkach SR. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola skúma teoretický základ elektronického bankovníctva, pričom sa zameriava na charakteristiku platobného styku, formy elektronického …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK