Anna ROLEČKOVÁ

Bakalářská práce

Ramanova a povrchem zesílená Ramanova spektroskopie při excitaci 532 nm měřena na dvou odlišných sestavách

Raman and Surface- Enhanced Raman spectroscopy at 532 nm excitation wavelength measured on two different setups
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnat spektra Ramanova a povrchem zesíleného Ramanova rozptylu změřená na dvou odlišných sestavách Ramanova spektrometru, ale za jinak stejných podmínek nastavení. Pro měření byla použita vybraná rozpouštědla, koloidní roztoky nanočástic vzácných kovů a jejich interakce s modelovou sloučeninou (kationtovým porfyrinem). Shodná excitační vlnová délka (532 nm) by měla …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to compare Raman and Surface-Enhanced Raman scattering spectra recorded on two different setups, but otherwise using the same experimental conditions. Selected solvents, colloidal solutions of noble metal nanoparticles and their interaction with a model compound (cationic porphyrin) were employed for spectra measuring. The same excitation wavelength (532 nm) should provide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Karolína Šišková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROLEČKOVÁ, Anna. Ramanova a povrchem zesílená Ramanova spektroskopie při excitaci 532 nm měřena na dvou odlišných sestavách. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zg4l7b zg4l7b/2
10. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.