Vasyl Myrgorod

Bakalářská práce

Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu

Product placement and its application in the selected film
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice využití marketingového nástroje product placement. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, která kombinace formy a opakovanosti product placement určité značky z filmu Green Book podle rozdělení Pamely M. H. (2009) zůstala v paměti u většího počtů diváků a zda se úzké propojení značky s postavou uchovává v paměti diváků s vyšší pravděpodobností něž product …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of using product placement as a marketing tool. The aim of this work is to determine which combination of forms and repetition of product placement of a certain brand from the movie Green Book according to the classification of Pamela M. H. (2009) remained in the memory of a larger number of viewers and whether the brand's close relationship with the character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Jan Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80579

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management