Vasyl Myrgorod

Bachelor's thesis

Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu

Product placement and its application in the selected film
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice využití marketingového nástroje product placement. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, která kombinace formy a opakovanosti product placement určité značky z filmu Green Book podle rozdělení Pamely M. H. (2009) zůstala v paměti u většího počtů diváků a zda se úzké propojení značky s postavou uchovává v paměti diváků s vyšší pravděpodobností něž product …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of using product placement as a marketing tool. The aim of this work is to determine which combination of forms and repetition of product placement of a certain brand from the movie Green Book according to the classification of Pamela M. H. (2009) remained in the memory of a larger number of viewers and whether the brand's close relationship with the character …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2020
  • Supervisor: Marcela Zamazalová
  • Reader: Jan Koudelka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80579