Mgr. Michaela Havelková

Master's thesis

Přístup pomáhajících pracovníků k sebepoškozujícím se klientům

Approach of helping workers to self-harming clients
Anotácia:
Anotace Diplomová práce se zabývá vnímáním přístupu pomáhajících pracovníků krizových center v řešení situace sebepoškozujících se jedinců. Na základě teoretického zpracování a empirického šetření autorka zjišťuje odpovědi na hlavní výzkumnou otázku: V čem podle pomáhajících pracovníků krizových center současný přístup napomáhá a v čem brání adekvátně řešit situaci sebepoškozujících se jedinců? V teoretické …viac
Abstract:
Annotation The diploma thesis deals with the perception of approach of helping workers of crisis centers in resolving the situation of self harming individuals. Based on the theoretical elaboration and empirical investigation, author finds answers to the main research question: In what way, according to helping workers of crisis centers the current approach helps and in what way it prevents to adequately …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2013
  • Vedúci: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work