Lenka Lakotová

Bachelor's thesis

Determinanty nezaměstnanosti mladých

Determinants of youth unemployment
Abstract:
Tato práce se zabývá determinanty nezaměstnanosti mladých. Využívá k tomu regresní analýzu panelových dat zemí EU. V práci jsou sestaveny modely se závislou proměnnou míra nezaměstnanosti, a model je odhadnut pro jednotlivé demografické skupiny. V modelech jsou zastoupeny institucionální proměnné, makro-ekonomické proměnné, demografické proměnné a proměnné zastupující vzdělávání. Cílem práce je potvrdit …more
Abstract:
This thesis deals with the determinants of youth unemployment It uses the panel data regression analysis of EU countries. The work assembled models with the dependent variable the unemployment rate and the model is estimated for each demographic group. The models are represented by institutional variables, the macro-economic variables, demographic variables and variables representing education. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Martin Slaný
  • Reader: Dagmar Brožová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46527