Bc. Kateřina Peterková

Bakalářská práce

NMR studium bázově modifikovaných G-kvadruplexů

NMR study of base-modified G-quadruplexes
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo studium nukleotidové sekvence TG3AG3T a bázového analogu s 2 aminoadeninem v pozici pět. Oligonukleotid byl studován pomocí metod nukleární magnetické rezonance, cirkulárního dichroismu a gelové elektroforézy.
Abstract:
The main goal of this Bachelor Thesis was the study of the TG3AG3T nucleotide sequence and its base analog with 2 aminoadenine in the position five. The oligonucleotide was studied using methods of nuclear magnetic resonance, circular dichroism and gel electrophoresis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta