Mgr. et Mgr. Tereza Sylvestrová

Doctoral thesis

Právní regulace přímého státního financování politických stran v České republice

Legal Regulation of Direct State Funding of Political Parties in the Czech Republic
Abstract:
Parlamentní politické strany v rámci legislativního procesu rozhodují o vlastní finanční regulaci, což může vést k projevům neochoty ke zpřísnění podmínek, nebo dokonce ke snaze o zákonnou aprobaci deformace politické soutěže v jejich prospěch. V práci jsou jednotlivé legislativní návrhy vztahující se k regulaci přímého státního financování politických stran podrobeny kritické analýze, která zkoumá …more
Abstract:
As part of the legislative process, parliamentary political parties decide on their own financial regulation, which may lead to unwillingness to tighten conditions, or even to seek to approve the distortions of political competition in their favor. In the thesis, individual legislative proposals related to the regulation of direct state funding of political parties are subjected to critical analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 12. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., PhDr. Jan Outlý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta