Bc. Viktoriia Bakalova

Bakalářská práce

Analýza požadavků aplikace na profil JVM

JVM profile requirements analysis
Anotace:
Zvětšující se počet a zmenšující se velikost malých výpočetních zařízení vyžadují, aby existující software byl upraven pro jejich potřeby. Jako krok na cestě k tomuto cíli zavádí Java SE Platforma 8 koncept kompaktních profilů. Kompaktní profil je vlastní podmnožina platformy, která má menší paměťové nároky a může běžet na malých zařízeních. Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která dovoluje …více
Abstract:
Increasing numbers and decreasing size of small computing devices call for adjustment of existing software to running on such devices. As a step towards reaching this goal, the Java SE Platform 8 introduced the concept of compact profiles. Compact profiles are proper subsets of the platform that have smaller memory footprint and are capable of running on small devices. The aim of this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat