Stanislava Mičíková

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství města Uherský Brod

Waste Management of the Municipality of Uherský Brod
Anotace:
Bakalářská práce na téma Odpadové hospodářství města Uherský Brod, se dělí na dvě hlavní části teoretická část a praktická část. Teoretická část se zabývá představením his-torie odpadového hospodářství, hierarchií nakládání s odpady, zahrnuje také legislativní rámec daného tématu a na to plynule navahuje plán odpadového hospodářství. Praktická část seznámí čtenáře s analýzou odpadového hospodářství …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Waste management of the municipality of Uherský Brod and it is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the history of waste management, the hierarchy of waste management, it also includes the leg-islative framework of the topic and after that a waste management plan follows. The practical part introduces the analysis of waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mičíková, Stanislava. Odpadové hospodářství města Uherský Brod. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika