Ing. Nikola Jaurisová

Bakalářská práce

Vliv jednotlivých druhů komunikace a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Impact of Different Types of Communications and Communications Mix on Specific Target Groups
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv nástrojů marketingové komunikace na cílovou skupinu. Je složena ze dvou částí. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky o marketingu, marketingové komunikaci, marketingovém komunikačním mixu, segmentaci. Praktická část se zabývá marketingovou strategií a komunikačními nástroji dvou firem v závislosti na specifickou cílovou skupinu. Nakonec je zde provedena souhrnná …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the influence of marketing communication tools on the target group. It consists of two parts. The theoretical part sums up the theoretical knowledge about marketing, marketing communication, marketing communication mix and segmentation. The practical part deals with marketing strategies and communication tools of two companies, depending on the specific target group. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní