Tomáš Stacho

Bakalářská práce

Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání

Taxation and rate of return to tertiary education
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je odhadnout vnitřní výnosové procento veřejné investice do terciárního vzdělání v ČR pomocí diskontního modelu. Do modelu jsou zahrnuty výnosy z daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojistného a daně z přidané hodnoty. Za náklady je považován výdaj veřejného rozpočtu na jednoho vysokoškolského studenta a ušlý výnos z daní v důsledku rozhodnutí jedince studovat místo …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to estimate internal rates of return on public investment into tertiary education in Czech Republic by using discount method. Model includes revenues from personal income tax, social contributions and value added tax. Expenditures are defined as direct public expenses on one university student and foregone tax income in consequence of a choice to continue studying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Pavla Mikušová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74246