Bc. Hana Schejbalová

Bakalářská práce

Předškolní výuka anglického jazyka: Metoda Helen Doron

Teaching English to Very Young Learners: Helen Doron English
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o předškolní výuce anglického jazyka se zaměřením na metodu britské filoložky Helen Doron. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zmíněny současné podoby výuky anglického jazyka v České republice a výuka angličtiny je zasazena do souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je zde také kapitola podrobněji …více
Abstract:
The thesis deals with the English language teaching of very young learners with the focus on Helen Doron method. It is divided into two parts – theoretical and practical one. In the theoretical part there is a preview of contemporary English teaching with respect to Framework educational program for pre-school education. Also several chapters describe the characteristics of the pre-school child and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta