Bc. Monika Vejmělková

Bakalářská práce

The Usage of Lapbook in Teaching English to Very Young and Young Learners

The Usage of Lapbook in Teaching English to Very Young and Young Learners
Anotace:
Bakalářská práce "The Usage of Lapbook in Teaching English to Very Young and Young Learners" se zabývá využitím Lapbooku ve výuce anglického jazyka, jakožto jazyka cizího. Zaměřuje se konkrétně na děti v předškolním a raném školním věku (fáze tichého období a fáze brzké jazykové produkce). Teoretická část popisuje teorii osvojování cizího jazyka, její využití ve výuce a fáze. Také řeší specifika žáků …více
Abstract:
This thesis is focused on the usage of Lapbook in teaching English as a foreign language to very young and young learners. It particularly aims on its utilization for students' language development in the silent period and early production stage. The theoretical part deals with the theory of second language acquisition, its stages and its practical utilization in teaching. Moreover, it inquires into …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta