Bc. Lucie Langová

Diplomová práce

Průzkumné vrty a těžba břidlicového plynu na Náchodsku

Exploratory driling and shale gas in Náchodsko
Anotace:
Diplomová magisterská práce se zabývá otázkou průzkumu a těžby břidlicového plynu jako energetického zdroje, který může být ekonomicky velmi výhodný a z hlediska energetické bezpečnosti strategický. Na druhou stranu s sebou nese mnoho negativních dopadů, zejména environmentálních. První teoretická část objasňuje kontext tématu, tedy zahraniční i české souvislosti ohledně průzkumu a těžby břidlicového …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the exploration and exploitation of shale gas, which can be very useful, cheap and convenient energy source and could play strategic role in energy security. On the other hand, it could carry a lot of negative impacts, particularly environmental ones. The first theoretical part explains the context of the topic, ie foreign and Czech context regarding the exploration and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií