Mgr. Pavla Chytilová

Bachelor's thesis

Přehled faktorů omezujících rychlost transportu vody v rostlinách

The survey of factors that restrict water flux in plants
Anotácia:
Rychlost toku vody rostlinami ovlivňuje výrazně jejich růst a funkce. Práce shrnuje základní principy a mechanismy faktorů, které mohou výrazně ovlivňovat rychlost toku vody rostlinou. Jde především o popis toku vody z půdy do kořenů rostlin, radiální transport v kořeni, dálkový transport v xylému a transpiraci vody z listů rostlin. Zejména je práce zaměřena na shrnutí hlavních funkčních závislostí …viac
Abstract:
The rate of water transport in plants significantly affects their growth and function. This work summarizes the basic principles and mechanisms of factors that may significantly affect the rate of flow of water in plant. This is primarily a description of the flow of water from soil to plant roots, radial transport in the root, long-range transport in xylem and transpiration of water from the leaves …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedúci: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta