Theses 

Právo na informace – Bc. Monika Nytrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Nytrová

Diplomová práce

Právo na informace

Right of information

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou práva na informace. Zabývá se historií tohoto práva, vznikem zákona o svobodném přístupu k informacím a následně jeho rozborem. Práce se také zabývá dobrou správou a možnostmi občanů obce získat informace.

Abstract: The thesis addresses a topic of a right to information. Is is focused on the history of the law, the emergence of the law on free access to information and its analysis. The thesis also deals with good governance and the ability of city residents to obtain information.

Klíčová slova: Právo na informace, lidská práva, žádost, povinnost, právní úprava, zveřejňování, zpřístupnění, dobrá správa, obec, Right of information, human rights, application, obligation, legislation, publication, access, Good Governence, village

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Římanová
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:44, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz