Hana Plušková

Diplomová práce

Zhodnocení a výběr optimálního dodavatele pro vybraný podnik

Evaluation and Selection of Optimal Supplier for the Selected Company
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí metody analytického hierarchického procesu (AHP) nalézt optimálního dodavatele, který nejlépe splňuje požadavky podnikatelského subjektu Střechy Matulík. Celá diplomová práce se skládá z šesti kapitol. První úvodní kapitola je zaměřena na strukturu a obsah diplomové práce. Druhá kapitola je věnována charakteristice nákupu v podniku a výběru dodavatelů. Třetí …více
Abstract:
The main aim of this thesis is using method of the analytical hierarchy process (AHP) to find the optimal supplier that best meets the requirements of the business entity Střechy Matulík. The whole thesis consists of six chapters. The first introductory chapter focuses on the structure and content of the thesis. The second chapter is devoted to the characteristics of the purchase of company and selection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Václav Friedrich
  • Oponent: Jiří Hofman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava