Bc. Veronika KLIMKOVÁ

Master's thesis

Internetové sociální sítě v životech pubescentů a možná rizika jejich užívání

Social networks in the teenagers lives and the potential risks of their use
Abstract:
Diplomová práce pojednává o jevu internetových sociálních sítí. Cílem práce je zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření vztah pubescentů k sociálním sítím, podat základní informace o nejužívanějších sociálních sítích a s nimi spojená rizika.
Abstract:
Diploma work is about internet social networks. The aim is to find out guestionnaire the relation to social networks, to give basic information about the mast used social networks and the risk connetted with them.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLIMKOVÁ, Veronika. Internetové sociální sítě v životech pubescentů a možná rizika jejich užívání. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta