Mgr. Jana Syrovátková

Bachelor's thesis

Význam bezpečnosti pro rozvoj pohledem ukazatele Commitment to Development Index a jeho aplikace na Českou republiku

The Importance of Security for Development from the Perspective of Commitment to Development Index and its Application on Czech Republic
Anotácia:
Předmětem teoretické části bakalářské práce je alternativní model hodnocení rozvojové politiky vyspělých zemí využívající ukazatele Commitment to Development Index (CDI). Na rozdíl od tradiční metody hodnotící primárně objem poskytnutých finančních prostředků bere CDI v potaz sedm dimenzí – sedm politik, ve kterých mohou bohaté země ovlivnit rozvoj zemí chudých. Práce se zaměřuje na bezpečnostní dimenzi …viac
Abstract:
The subject of theoretical part of this bachelor thesis is an alternative model of ranking the rich countries‘ development policies using the Commitment to Development Index (CDI). Contrary to traditional method evaluating primarily the volume of financial means provided, CDI embraces seven dimensions – seven policies in which rich countries can affect development of poor countries. The thesis focuses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií