Bc. Lukáš Formánek

Diplomová práce

Revitalizace dětského dopravního hřiště s ohledem na moderní trendy v cyklistické dopravě

Revitalization children's traffic playground with respect to modern traffic cycling
Anotace:
Dětská dopravní hřiště jsou určena pro dopravní vzdělávání žáku 4. tříd základních škol. Žáci si na hřišti osvojí bezpečný pohyb v silničním provozu jako cyklisté, který později využijí jako základ pro řízení vozidla. Práce navrhuje revitalizaci dětského dopravního hřiště ve Vyškově s cílem vytvořit více modelových situací pro výuku.
Abstract:
Children's traffic playgrounds are designed for the education of pupils of the 4th grade of primary schools. Pupils acquire safe road traffic as a cyclist, which later use as a basis for driving. The thesis proposes revitalization of children's traffic playground in Vyškov with the aim to create more model situations for teaching.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Formánek, Lukáš. Revitalizace dětského dopravního hřiště s ohledem na moderní trendy v cyklistické dopravě. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera