Bc. Tomáš Ondris

Bachelor's thesis

Izolace a charakterizace exozomů u buněk spinocelulárního karcinu

Head and neck cancer cell exosome isolation and characterization
Abstract:
Head and neck spinocellular cercinoma is an aggressive type of cancer and is one of the six most frequent causes of death by cancer. This bachelor´s thesis focuses on processes of autophagy and exosomal secretion in head and neck spinocellular carcinoma cells. We addressed the influence of bafilomycin, cannabidiol, doxorubicin and rapamycin on the autophagic activity of cells and on the extent of production …more
Abstract:
Karcinom hlavy a krku je agresivní nádorové onemocnění a patří mezi šest nejčastějších příčin úmrtí na solidní nádory. Tato práce se zabývá zkoumáním procesů autofágie a exozomální sekrece u buněk odvozených ze spinocelulárního karcinomu v oblasti hlavy a krku. Sledovali jsme vliv bafilomycinu, kanabidiolu, doxorubicinu a rapamycinu na autofagickou aktivitu buněk a míru tvorby exozomálních vezikul …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Jan Balvan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta