Bc. Elena Märzová

Bachelor's thesis

Reklama v bankovním sektoru

Advertisement in the Banking Sector
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá bankovním sektorem a úlohou reklamy v něm.V teoretické části seznamuje s vlivem psychologie na rozhodování stávajících i potenciálních klientů bank. Rozebírá působení psychologie reklamy, motivaci spotřebitelů a vliv reklamních sdělení na emoce a návyky pro motivaci klientů.Další kapitola se věnuje problematice celebrity brandingu, důvody, které vedou české celebrity ke spolupráci …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the banking sector and the role of advertising in it. In the theoretical part the psychology of influence in decision-making both existing and potential clients of the bank.It analyzes the effect of the psychology of advertising, consumer motivation and impact of advertising messages on emotions and habits to motivate clients. Another chapter is devoted to the issue of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS