Bc. Ivo LUZAR

Diplomová práce

Profesionalní expozice pracovníků faktorům pracovního prostředí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v Moravskoslezském kraji

Occupational exposure of workers to factors of working environment in relation to notified occupational diseases in the north Moravia
Anotace:
Moravskoslezský kraj patří již řadu let mezi regiony, kde pracuje největší množství lidí na rizikových pracovištích. V rizikové kategorii 3 bylo v letech 2003 - 2008 evidováno 85,5 procent pracovníků, v kategorii 2 riziková 8,1 procent pracovníků a ve 4 kategorii 6,4 procent pracovníků. Nejčastěji působící rizikovým faktor je bezpochyby hluk, dále vibrace a fyzická zátěž. Vibrace a fyzická zátěž mají …více
Abstract:
The Moravian ? Silesian region are for many years among regions, where a lot of people work in the risk category. In the risk category 3 were in years 2003 ? 2008 evident 85,5% of workers in the risk category 2R 8,1% workers and in the risk category 4, 6,4% of workers. Noise is no doubt the most frequent risk factor, next is the vibration and the physical load. In last time vibration and physical load …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010
Zveřejnit od: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Karel Hrnčíř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUZAR, Ivo. Profesionalní expozice pracovníků faktorům pracovního prostředí ve vztahu k hlášeným nemocím z povolání v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta