Bc. Karolína Komárková

Diplomová práce

Trendy marketingové komunikace a jejich aplikace v Bowling baru Step

Trends of marketing communication and its practical application in the Bowling bar Step
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak probíhá marketingová offline a online komunikace sdružení Bowling baru Step. V teoretické části je popsána teorie marketingové komunikace a novodobých marketingových trendů obecně. Praktická část aplikuje zjištěné poznatky do praxe Bowling baru Step. Součástí práce je dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat chování a pohled zájmu zákazníků. Stanovené …více
Abstract:
The aim of my thesis was to find out how the online and offline marketing communications Bowling Bar Step looks like. The theoretical part describes the theory of marketing communication and modern marketing trends in general. The practical part applies the findings into practice Bowling bar Step. The work includes a survey, which aims to confirm or reject the hypothesis. The allegation concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní