Theses 

Marketingová komunikace při náboru žáků do ŠKODA AUTO a. s., Středního odborného učiliště strojírenského – Martina Sedláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu

Martina Sedláčková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace při náboru žáků do ŠKODA AUTO a. s., Středního odborného učiliště strojírenského

Marketing communication in the recruitment of students to ŠKODA AUTO a. s., the Vocational School of Mechanical Engineering

Anotace: Teoretická část bakalářské práce vysvětluje pojmy marketing, marketingový mix a marketingová komunikace. Vzhledem k zaměření bakalářské práce je dále teoretická část soustředěna na marketingovou komunikaci, její proces a komunikační nástroje, které jsou detailněji zanalyzovány. Praktická část práce se zabývá analýzou realizovaných marketingových aktivit na SOUs ŠKODA AUTO a. s. Cílem je popsat marketingovou komunikaci na SOUs ŠKODA AUTO a. s. a na základě této analýzy marketingových nástrojů navrhnout opatření pro zlepšení současného stavu marketingové komunikace.

Abstract: The theoretical part of bacherol thesis explains the terms of marketing, marketing mix and marketing communication. Due to the orientation of the bachelor thesis, the theoretical part is focused on marketing communication, process of marketing communication and communication tools, which are further analysed in more detail.The practical part of thesis deal with the analyse of realised marketing activites at SOUs ŠKODA AUTO a. s. The aim of practical part is to describe marketing communication at SOUs ŠKODA AUTO a. s. and based on this analysis of marketing tools to propose measures how to improve the current state of marketing communication.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, SOUs ŠKODA AUTO a. s., Cílová skupina, Marketing

Keywords: Marketing communication, SOUs ŠKODA AUTO a. s., Target group, Marketing

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Šturmová, Ph.D. MBA
  • Oponent: Pavla Kavuloková, externi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/5614 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz