Bc. Martina Bučková

Bachelor's thesis

Vztah mezi životním štěstím jedince a jeho socio-demografickými charakteristikami. Analýza dat vybraných zemí z „European Social Survey“

Relation between „happiness“ and social/demographic features of individual. An analyis of selected countries within „European Social Survey“ datafile
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou pocitu štěstí jedince na vybraných socio-demografických charakteristikách za použití dat ze čtvrtého běhu European Social Survey z roku 2008. Práce je rozdělena na tři hlavní části – teoretickou, ve které se zabývá vymezením konceptu štěstí. Datovou, která obsahuje analyzovaná data. A empirickou část, prováděnou v programu SPPS Statistics. Tato poslední část se pomocí …more
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with an analysis of the „happiness“ of individual on chosen socio-demographic characteristics using data of the forth round of the European Social Survey fielded in 2008. This work is divided into three parts - theoretical that is concerned with determination of the concept of luck and life satisfaction. The date part, that contains analysis dat The empirical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2011
  • Supervisor: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií