Tomáš Bojko

Bachelor's thesis

Chování spotřebitele generace Y při pořízení životního pojištění v Jihomoravském kraji

Behavior of generation Y consumer in life insurance in South Moravian region
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou životního pojištění u generace Y. Cílem bakalářské práce je popsat specifika spotřebitelského chování generace Y v oblasti životního pojištění. Teoretická část blíže popisuje témata, jakými jsou generace Y, hodnoty a životní styl generace Y, spotřebitelské chování této generace. Pojednáno je také o problematice životního pojištění, zejména v souvislosti s volbou …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of life insurance for generation Y. The aim of the bachelor thesis is to describe the specifics of consumer behavior of generation Y in the field of life insurance. The theoretical part describes in more detail topics such as generation Y, values and lifestyle of generation Y, consumer behavior of this generation. The issue of life insurance is also discussed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 10. 2020
  • Vedúci: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management