Bc. Barbora Špačková

Bakalářská práce

Integrace žáků se SPU se zaměřením na dyskalkulii v základních školách

Integration of pupils with specific learning disabilities in basic school
Anotace:
Bakalářská práce Integrace žáků se SPU se zaměřením na dyskalkulii v základních školách je zaměřena na poruchy učení obecně, zejména však na dyskalkulii. První část obsahuje klasifikaci, diagnostiku a reedukaci. Praktická část obsahuje výzkum školní péče pro žáky se SPU na vybraných školách. Výzkum obsahuje také kazuistiku jedince s dyskalkulií.
Abstract:
Bachelor thesis Integration of pupils with specific learning disabilities in basic school is focused on the leasing disorders familiarly, especially on the dyscalculia. First charter encompasses classification, diagnostics and reeducation. Practical part encompasses research curricular support for pupils with specifik learniing disabilities on the schools. Research encompasses too casuistry individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta