Jaroslav SLÁDEK

Diplomová práce

Místní a krajské referendum

Local and regional referendum
Anotace:
Diplomová práce pojednává o přímé demokracii, jejich prvcích, celostátním, krajským a místním referendu, popisu kauzy OC Corso, přiblížení využití místního referenda v letech 2006 - 2018 a srovnání právní úpravy na úseku vstupu do EU v okolních zemích.
Abstract:
The diploma thesis deals with direct democracy, their elements, national, regional and local referendum, description of the case of the Corso Corridor, approximation of the use of the local referendum in years 2006 - 2018 and comparison of legislation in the area of EU accession in neighboring countries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Triner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁDEK, Jaroslav. Místní a krajské referendum. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa