Dalibor VLK

Bakalářská práce

Komparace úrovně motorických schopností dívek městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolí

Comparison of the level of motor abilities of girls urban and rural primary schools in and around Ostrava
Anotace:
Cílem bakalářské práce je pomocí vybraných motorických testů změřit a porovnat motorické schopnosti sledovaného souboru dívek vybrané městské a venkovské základní školy. V mém případě bylo měření prováděno na školách v Děhylově a Dobroslavicích (venkovské základní školy) a v Ostravě (ZŠ a MŠ Ostrava - Bělský les). K diagnostice motorických schopností byly použity motorické testy, které jsou obsaženy …více
Abstract:
The aim of my work is the chosen motor tests to measure and compare motor skills observed group of girls selected urban and rural elementary schools. In my case finding was carried out in schools Děhylov and Dobroslavice (rural elementary schools) and the town of Ostrava (school Ostrava - Bělský les). To diagnose motor skills were used motor tests that are included in EUROFIT test battery. I would …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLK, Dalibor. Komparace úrovně motorických schopností dívek městské a vesnické základní školy v Ostravě a okolí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta