Bc. Jakub Zlínský

Master's thesis

Pitný režim u sportovců

Drinking habits of sportsmen
Abstract:
Tato práce pojednává o důležitosti pitného režimu při sportovních výkonech. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje základní informace o vlivu přijímané vody a dalších látek (alkohol, kofein) na organismus a fyzický výkon a popisuje, jak doplňovat tekutiny před, během a po fyzickém výkonu. Praktická část práce zahrnuje analýzu výsledků průzkumu týkajícího se pitného …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the significance of drinking habits during sports activities. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part provides basic information about the impact of water and other substances (alcohol, coffeine) on a human body and a physical achievement. It also describes the way of drinking before, during and after the sports activities. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies