RNDr. Mgr. Mária Chropeňová, Ph.D.

Disertační práce

Air Quality Assessment by Using Pine Needles and Moss

Air Quality Assessment by Using Pine Needles and Moss
Anotace:
Životním prostředím chápeme vše, co je schopno vytvořit přirozené podmínky existence pro všechny živé organizmy, včetně člověka, a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Kontaminace onoho životního prostředí je však vážným problémem. Na celém světě zaznamenala míra kontaminace výrazný nárůst, a to zejména v důsledku rozšíření a modernizace průmyslné výroby. Jednou obsáhlou skupinou látek znečišťujících …více
Abstract:
The environment is everything that creates natural conditions for the existence of organisms, including humans and is a precondition for their further development. A serious problem closely linked to the environment is environmental contamination which, which has substantially increased in recent times on a global scale, due to the expansion and modernization of industrial production. One particular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta